دانلود کتاب

دانلود کتاب روزالده

کتاب روزالده اثر بسیار خوب هرمان هسه اس کاملا متفاوتی با موضوعیت که یک رمان بسیار زیبا و کاملاخلق نموده.کتاب روزالده ما گزارش یک اتفاق بزرگ نیست بلکه جزیات اتفاق یک جریان را مو شکافی می کند یک قصه قوی و بسیار عمیق  که تا کنون چندین مرتبه در ایران چاپ گردیده

دیدگاهتان را بنویسید