دانلود کتاب

دانلود کتاب یک مرد بزرگ

رمان داستان یک مرد بزرگ اثری از میرچا الیاده است که توسط محمد علی صوتی صورت گرفته که برگرفته از 2 داستان کوتاه بوده به نامهای یک مردبزرگ  و داستان دوم دوازده هزار راس گاو و داستان اول و اتفاقات سرنوشت مردی است. با اسم کوکو آنش که روزی در هنگام گام زدن در بغل نامزدش در پیدا کرده است که قدش از روز گذشته خیلی بلندتر شده می باشد.این زیاد شدن قد هر روز با سرعت بسیاری ادامه یافته است.این در صورتی می باشند که پژوهشهای پزشکان همچنان هیچ عارضه‌ای را نمایان نمی دهد

دانلود کتاب داستان یک مرد بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید