دانلود کتاب

دانلود کتاب کمدی انسانی

کتاب کمدی انسانی بالزاک یک کتاب فلسفی اجتماعی انتقادی است که باعث زندانی شدن بالزاک در دوران زندگیش شد چون این کتاب از سیاهی ها و زشتی های جامعه حاکم سخن گفته و حقایق تلخ آن زمان را آشکار ساخت و این حقیقیت گویی برای بالزاک  مشگل های زیادی ایجاد کرد

 

دانلود کتاب کمدی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید