دانلود کتاب

دانلود کتاب مهره مار

در باره نویسنده کتاب مهره مار که با اسم مستعار م به آذین  مشهور است تا اسم واقعی  محمود اعتمادزاده یک رمامن کم حجم در 293 صفحه که برخلاف کارهای این مترجحم بزرگ یک اثر فارسی نه یک ترجمه از شاهکار زبان غیر فارسی اما باید گفت هنگامی که یک مترجم شاهکارهای بزرگ جهان ترجمه کند خواه نخواه خود در این شاهکارها حل شده و یک شاهکار خلق می کند  .این کتاب را می توان گفت شالوده همه ترجمه های خوب این نویسنده و مترجم بزرگ است

دانلود کتاب مهره مار

دیدگاهتان را بنویسید