دانلود کتاب

دانلود کتاب سقوط پاریس

کتاب سقوط پاریس رمان فوق العاده ایلیا ارنبورگاس محمد قاضی انجت که توسط استاد محمد قاضی بفارسی برگردانده شده که 183 صفحه برای دانلود در اختیار شما قرار  داده شده اساین رمان که یک رمان تاریخی جنگی وقایغ جنگ در اروپا را به شکل داستان مرور می کند رمانی در زمان جنگ جهانی دوم و ارتش المان و حضورشان در. پاریس

دانلود کتاب سقوط پاریس

دیدگاهتان را بنویسید