دانلود کتاب

دانلود کتاب سالار مگس ها

کتاب سالار مگس ها را باید شاهکار ویلیام گلدینگ دانست این کتاب بسیار خواندنی که برنده نوبل ادبیات می باشد بیش از میلیونها بار و به دها زبان ترجمه و چاپ شدهو جز شاهکارهای کلاسیک جهان محسوب می گردد.قصه کتاب ساده نیست و می توان گفت برای فهم کتاب می بایست به ساختار قصه دقت کرد چون نویسنده بیشتر به مفاهیم پرداخت تا معانی کلمات

 

دانلود کتاب سالار مگس ها

دیدگاهتان را بنویسید