blog

دانلود رمان پیر دختر

کتاب پیر دختر اثر بالزاک ترجمه محمد پوینده  که نگارنده در  ابتدا تصویری از یک کارکتر خیلیعجیب  به نام شوالیه دو والوا به دست است این پیرمرد بداده ه جای مانده است.از حکم فرمایی سلطنتی گذشته که با ادعای خویشاوندی با سلطانها فرانسه می باشد.که در شهر آلانسون زندگی می نموده است.وضعیت مالی او خیلی تحقیر کننده است و خورد و خوراکش عموما در مهمانی‌های جامعه شهرستانی که او را به دلیل نامش اکثرا به آنجا دعوت می کردن تأمین می‌شود. این پیرمرد در حال حاضر هوس باز است. خانم جوانی به نام سوزان به دیدار او آمده است.

دانلود کتاب رمان پیردختر

 

دیدگاهتان را بنویسید