دانلود کتاب

دانلود رمان ملکه مصر

کتاب ملکه مصر اثر سوزان فرانک که هادی عادل پور  آن را بفارسی برگردانده پیرامون زندگی اسرار آمیز  هات شپ سات اولین فرعونه‌ی مصر حتشپ سوت5مین فراعنه 18مین سلسله پادشاهى است. دختر توتموسنخست و آهمس بود. زمانی پدر او مرد برادر ناتنى او که از حتشپ سوت کوچکتر می باشد به شاهی میرسد. براساس قانون های مصر باستان و بانوان خون سلطنتى در رگ هاى خود داشته است و هرکدام مردان خاندان سلطنتى مجبوربودند که برای ثابت کردن حقیقت خود با یک زن از خاندان سلطنتى ازدواج نمودند.

کتاب ملکه مصر

یک رمان بسیار خواندنی تاریخی راجع به روزگاران مصر باستان است که نویسنده کتاب سوزان فرانک می باشد و شما می توانید این کتاب را دانلود کنید

دانلود کتاب ملکه مصر

دیدگاهتان را بنویسید