دانلود کتاب

خرید کتاب عروس ایران

کتاب عروس ایران  اثر هارولد لمب که توسط ترجمه ی علی جواهر کلام به چاپ رسید قصه پر حادثه  نورمحل بانوی ایرانی که ملکه و زن جهانگیر امپراطور کشور هند میباشد و ………

بخشی از کتاب :.دخترک دیگر حرفی نزد . جهانگیر که قدرت ایستادن دیگر نداشت و بغل دختر نشسته با ادب و فروتنی پرسید امکان دارد شما را بشناسم. مرا بشناسی.چرا امکان ندارد. اسم من مهری می باشد. من ایرانی می باشم. پدرم به هند آمده تا در دستگاه پدرت کاری پیدا کند. من سیزده سال دارم متوجه می شوید.برای خرید کتاب عروس ایران با شماره مندرج تماس بگیرید

دانلود کتاب عروس ایران

دیدگاهتان را بنویسید