کتاب کوروش نامه و البلدان

توضیحات محصول

کتاب کوروش نامه و البلدان تاليف كرنوفون  ترجمه مهندس رضا مشايخی

بهترین کتابی که از دوران قدیم، تاریخ و افسانه را با پند و عبرت در امیخته و دستور العمل جامعی در کیفیت کارهای بزرگ کوروش داده، کتابی است به نام سیروپدی یا تعلیم و تربیت کوروش، که به قلم گزنفون یونانی که مردی حکیم و مورخ و سردار معروف عصر خود بوده، تالیف شده است؛ و در طی آن اخلاق و رفتار کوروش را سرمشق تدبیر و ملک داری و استقرار نظم و اداره امور مملکت قرار داده، که اکنون کوروش نامه متن کامل آن را به طالبان دانش عرضه می داریم. البته باید توجه داشت که به هیچ وجه نمی توان به گفته های این کتاب اعتماد کرد، زیرا این کتاب نوشتۀ یک یونانی است که دشمن ایرانیان است و در ضمن این کتاب را برای مردم خود نوشته است نه مردم ما.برای خرید کتاب کوروش نامه و البلدان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید