کتاب های شاهرخ مسکوب

توضیحات محصول

کتاب های شاهرخ مسکوب

شاهرخ مسکوب (۱۳۰۲ – ۱۳۸۴) پژوهشگر، شاهنامه‌پژوه، مترجم و نویسنده ایرانی بود.

فروش کتاب های شاهرخ مسکوب

کتاب‌شناسی

یادگارهایی از شاهرخ مسکوب: مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۴۲، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۰۲۲-۳ سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ۱۳۵۰، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۷-۰۶۹-۹ در کوی دوست، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ۱۳۵۷، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۷-۱۰۶-۱ مسافرنامه، (با نام مستعار ش. البرزی)، آمریکا، نشر مطالعات ایرانی، ۱۳۶۲ ملیت و زبان: نقش دیوان، دین و عرفان در نثر فارسی[۹][۱۰]، شاهرخ مسکوب، رم، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۲ گفتگو در باغ، تهران، نشر باغ آینه، ۱۳۷۰ چند گفتار در فرهنگ ایران، تهران، نشر زنده رود، ۱۳۷۱ دربارهٔ جهاد و شهادت، (با نام مستعار کسری احمدی)، پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۷۱ داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران، انتشارات فرزان روز، ۱۳۷۳، شابک: ۹۶۴-۳۲۱-۰۱۰-۳ خواب و خاموشی، لندن، دفتر خاک، ۱۹۹۴، شابک: ۱۸۹-۹۰۲-۳۰۰-۳ درباره سیاست و فرهنگ، پاریس، انتشارات خاوران، چاپ اول ۱۳۷۳[۱۱] شاهرخ مسکوب: کسروی از خرد آغاز می‌کند و می‌رسد به بی‌خردی بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام، (با نام مستعار م. کوهیار)، پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۷۴، شابک: ۹۷۸-۰۰۱-۵۱۵-۷ تن پهلوان و روان خردمند، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۴، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲-۵۵۰-۷ سفر در خواب، پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۷۷ کارنامه ناتمام، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۸، شابک: ۹۶۴-۴۴۸-۰۸۹-۹ روزها در راه، پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۷۹ کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات کتاب نادر، ۱۳۸۲، شابک: ۹۶۴-۷۳۵-۹۲۶-۸ ارمغان مور، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴، شابک: ۹۶۴-۳۱۲-۷۸۳-۴ سوگ مادر، تهران، نشر نی، ۱۳۸۶، شابک: ۹۶۴-۳۱۲-۸۹۳-۷ ترجمه: خوشه‌های خشم، جان اشتین بک، شاهرخ مسکوب با همکاری عبدالرحیم احمدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۲۸، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۶۲۸-۳ آنتیگن (همراه با«لذت تراژیک»از آندره یونار)، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۳۵ ادیب شهریار، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۴۰ پرومتهٔ در زنجیر، آشیلوس، شاهرخ مسکوب، تهران، نشر اندیشه، ۱۳۴۲ ادیپوس در کلنوس، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۴۶ افسانه‏های تبای (سه تراژدی نامبرده سوفوکلس در یک جلد)، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲، شابک: ۹۶۴-۴۸۷-۰۳۲-۸ خاطرات مهرانگیز دولتشاهی[۱]، مجموعه تاریخ به روایت تاریخ سازان، شاهرخ مسکوب، غلامرضا کردگاری، تهران، صفحه سفید.برای خرید کتاب های شاهرخ مسکوب با ما تماس بگیرید

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید