کتاب مالک و زارع در ایران

توضیحات محصول

 مالک و زارع در ایران نوشته آن كترین سواینفورد لمبتون

خرید کتاب  مالک و زارع در ایران

کتاب مالک و زارع در ایران تالیف ا.ک.س. لمبتون به بررسی روابط و وضعیت دو طبقه مالک و زارع در ایران می پردازد. با توجه به اینکه در ادوار طولانی پیش از اسلام و پس از آن تا چند دهه اخیر، بیش از 80درصد جمعیت ایران را روستائیان تشکیل می داده اند نگاهی به ساختار طبقاتی این قشر وسیع از جامعه ایرانی حائز اهمیت است. همچنین باید توجه داشت که جز از اواسط دوران قاجاریه که منابع مالی جدیدی به واسطه تماس با کشورهای غربی برای دولت ایجاد شد، در تمامی ادوار پیش از آن، مهمترین منبع درآمد دولت مازادی بوده که توسط زارعین و دهقانان به دست می آمده است. از همین رو ست که نحوه تعامل با روستاها که منبع مالی اصلی دولت به شمار می رفته اند، تاثیرات قابل توجهی بر دیگر بخش های جامعه، قدرت دولت در مقابل تهاجم های خارجی و ثبات حکومت ها داشته است. در اين كتاب در دو بخش تاريخ ملكداري و اداره عايدات اراضي از صدر اسلام تا زمان حاضر، بررسي و تشريح شده است. در بخش اول، تاريخچه زمين داري و اداره درآمدهاي اراضي و املاك در ايران از صدر اسلام تا اعطاي مشروطيت بيان مي شود. در بخش دوم مولف زمين داري و اداره درآمدهاي اراضي و املاك در ايران را از اعطاي مشروطيت تا عصر حاضر توضيح مي دهد. در كتابنامه فهرست كتابهاي خطي فارسي، فهرست كتابهاي چاپ و سنگي فارسي و عربي، فهرست كتابهاي اروپايي، ماخذ خطي فارسي و ماخذ اروپايي به چاپ رسيده است.برای خرید کتاب مالک و زارع در ایران با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید