کتاب زنده بیدار

توضیحات محصول

کتاب زنده بیدار نوشته ابن طفیل ترجمه بدیع الزمان فروزانفر

داستان های زنده بیدار یکی از شیرین ترین و عمیق ترین داستان های فلسفی عالم است که نه تنها ابن طفیل حکیم اندلسی به آن پرداخته بلکه ابن سینا و سهرودی دو تن از فلاسفه نامدار ایران نیز به آن توجه کرده اند موضوع این داستان شرح زندگی یقظان و فرزند اوست یقظان در نهان با خواهر یکی از سلاطین جزایر هند ازدواج می کند و هنگامی که فرزندی از این پیوند به وجود می آید زن و شوی از بیم برادر نوزاد را در تابوت را به جزیره مقابل می برد ماده آهویی که بچه اش را عقاب ربوده است از ناله طفل متوجه او می شود و به پرورش او می پردازد زندگی فرزند نشانی از سیر فکری و فلسفی آدمی است در حقیقت نکات اساسی علم طبیعی والهی است که در جامعه داستان بیان شده است دو ترجمه قدیمی که از رساله ابن سینا و سهرودی دردست است نیز در ذیل ترجمه شیوا و دل انگیز رساله ابن طفیل قرار داده شده است فهرست مطالب: مقدمه مترجم 2- زنده بیدار 3- ضمائم 1- ترجمه قصه حی بن یقظان ابن سینا 2- ترجمه قصه غربه الغریبه سهرودی.

برای خرید کتاب زنده بیدار با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید