کتاب در کوی دوست

توضیحات محصول

کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب

شاهرخ مسکوب (۱۳۰۲ – ۱۳۸۴) پژوهشگر، شاهنامه‌پژوه، مترجم و نویسنده ایرانی بود.

ادگارهایی از شاهرخ مسکوب:

 • مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ١٣٤٢، شابک: ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٣-٠٢٢-٣
 • سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ١٣٥٠، شابک: ٩٧٨-٩٦٤-٤٨٧-٠٦٩-٩
 • در کوی دوست، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ١٣٥٧، شابک: ٩٧٨-٩٦٤-٤٨٧-١٠٦-١
 • مسافرنامه، (با نام مستعار ش.البرزی)، نشر مطالعات ایرانی، ۱۳۶۲
 • ملیت و زبان: نقش دیوان،  عرفان در نثر فارسی، شاهرخ مسکوب، رم،انتشارات فردوسی، ١٣۶۲
 • گفت و گو در باغ، تهران، نشر باغ آینه، ١٣٧٠
 • چند گفتار در فرهنگ ایران، تهران، نشر زنده رود، ١٣۷۱
 • داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران، انتشارات فرزان روز، ١٣٧٣، شابک: ٩٦٤-٣٢١-٠١٠-٣
 • خواب و خاموشی، دفتر خاک، ١٩٩٤، شابک: ١٨٩-٩٠٢-٣٠٠-٣
 • تن پهلوان و روان خردمند، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۴، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲-۵۵۰-۷
 • سفر در خواب،، انتشارات خاوران، ۱۳۷۷
 • کارنامه ناتمام، تهران، انتشارات نیلوفر، ١٣٧٨، شابک: ٩٦٤-٤٤٨-٠٨٩-٩
 • روزها در راه، پاریس، انتشارات خاوران، ١٣٧٩
 • کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات کتاب نادر، ١٣٨٢، شابک: ٩٦٤-٧٣٥-٩٢٦-٨
 • ارمغان مور، تهران، نشر نی، ١٣٨٤، شابک: ٩٦٤-٣١٢-٧٨٣-٤
 • سوگ مادر، تهران، نشر نی، ١٣٨٦، شابک: ٩٦٤-٣١٢-٨٩٣-٧

 

ترجمه:

 

 • ، خوشه های خشم جان اشتین بک، شاهرخ مسکوب با همکاری عبدالرحیم احمدی
 • ادیپوس در کلنوس، ، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۴۶
 • افسانه ‏های تبای(سه تراژدی نامبرده سوفوکلس در یک جلد)،   سوفکل شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲، شابک: ۹۶۴-۴۸۷-۰۳۲.برای خرید کتاب در کوی دوست با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید