کتاب دره نادره

توضیحات محصول

کتاب دره نادره نوشته میرزا مهدی خان استرآبادی

دره نادره و کتاب های میرزا مهدی خان استرآبادی

تاريخ عصر نادرشاه میرزا مهدی خان منشی استرآبادی فرزند محمد نصیر، منشی نادر شاه افشار و از مورخان آن دوره است که دو کتاب مشهور جهانگشای نادری و دره نادره را درباره نادر شاه نوشته است. نثر میرزا مهدی بسیار سنگین و مصنوع و دشوار و در عین حال مختصر است و در آن واژه‌های عربی بسیاری به کار رفته است. به نظر می‌رسد که تحصیلات او در اصفهان صورت گرفته باشد. او زبان‌های فارسی و عربی را به خوبی می‌دانسته است. میرزا مهدی از آیات قرآن به زیبایی در نوشته‌های خود استفاده کرده است. میرزا مهدی خان در سرایش شعر نیز دست داشته است و تخلص او نیز کوکب بوده است. مرحوم محمدعلی خان تربیت تبریزی از نوادگان میرزا مهدی خان است.برای خرید کتاب دره نادره با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید