كتاب فرهنگ قواس

توضیحات محصول

كتاب فرهنگ قواس نوشته فخرالدین مباركشاه قواس غزنوی باهتمام نزیر احمد

فرهنگ قوّاس واژه‌نامه‌ای فارسی به فارسی است که به دست مبارک‌شاه عزنوی مشهور به فخر قواس نوشته شده است.برای خرید كتاب فرهنگ قواس با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید