كتاب با پیر بلخ

توضیحات محصول

كتاب با پیر بلخ نوشته محمد جعفر مصفا

نوشتهٔ پشت جلد:

“رابطۀ ما با مثنوی رابطه‌ای است خشک و بی‌محتوا، رابطه‌ای در سطح الفاظ و ادبيات، حال آنکه مثنوی پيامی بس عميق در خود نهفته دارد، پيامی که شرح رنج و اسارت آدمی و غربت او از موطن اصلی خويش است. پيام مثنوی هشداری است به انسانی که خود را در تار يک هستی مجازی از الفاظ و صورتها پيچانده و عمر خود را در ترس و رنج و تضاد می‌گذراند.

پيام مثنوی فريادی است برای بيداری و خروج از حصار نقش‌ها، و برگشت به “بحر جان” به هستی فراسوی مجازها و پندارها، به “باغ سبز عشق”، آنجا که همه وجد و سرور است و نشانی از ترس و دلهره‌های اين هستی مجازی نيست.

مثنوی ما را با شرح رنج‌های خويش در ياس و نوميدی رها نمی‌کند، با صدها اشاره و تمثيل نويد می‌دهد که می‌توان ترک غربت کرد و به نيستان اصيل خويش بازگشت.

کجاست اين بحر جان و اين باغ سبز عشق؟ می‌گويد در خودت، اما هرچه بيشتر به جستجويش بروی از آن دورتر می‌افتی. تو گوهری هستی در بطن دريای وحدت، و صدف پندار است که تو را از اين دريا جدا ساخته است.”

 

چـون گهـر در بحـر گويــد “بحـر کـو؟”                 وآن خيـال چـون صـدف ديـوار او

گفتـن آن “کـو؟” حجابـش می‌شـود                 ابـر تــاب آفـتـابـــش می‌شــــود

تو ببند آن چشم و خود تسليم کن                 خويشتن بينی در آن شهر کهن

برای خرید كتاب با پیر بلخ با ما تماس بگیرید

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید