کتاب صوفی نامه

توضیحات محصول

کتاب التصفیه فی احوال المتصوفه نوشته قطب الدین اردشیر العبادی

کتاب صوفی نامه اثر قطب الدین اردشیر العبادی

کتاب صوفی نامه : التصفیه فی احوال المتصوفه از قطب الدین ابوالمظفر عبّادی واعظ و خطیب قرن ششم است،که آن را به منظور شناخت قواعد و اصول طریقه ی عرفان و «تحقیق» نوشته،که در حدّ خویش جامع تمام مسائل و مبانی تصوف است و این حتی با نگاه کردن به فهرست کتاب نیز نمایان است. وی مردی سخنور و واعظی بلیغ و گوینده ای نامدار بوده است.بیانی سحرآگین و گفتاری آتشین دارد،سخندان و نکته سنج است.می راند تا در مُلک سخن فرمانروائی کند، و می تازد تا آتش شور در ضمیر عارفان و دل سوختگان برافروزد! فصاحتش به حدی است که در اندک زمانی آوازه اش از سرزمین ایران می گذرد و به دیگر نقاط بخصوص عراق می رسد. عبادی این کتاب را برای آن نوشته که طرق شریعت و طریقت را بر طالبان و جویندگان معلوم گرداند.و سره از ناسره و عارف از جاهل باز شناسد. این کتاب بوسیله ی مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی استاد دانشکده ادبیات مشهد تصحیح شده و بنیاد فرهنگ ایران آن را چاپ و منتشر کرده است. مصحح در این راه با دقت و امانت بسیار،به کار پرداخته،و تا حدّ امکان کوشیده است این اثر گرانبها بی نقص و عیب در اختیار مخاطبان دانشمند و فاضل قرار گیرد. و این را می شود در سرتاسر کتاب مشاهده کرد و تعلیقات کتاب و شرح ممتاز آن شاهد این سخن خواهد بود.برای خرید کتاب صوفی نامه با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید