کتاب آئینه سکندری

توضیحات محصول

کتاب آئینه سکندری نوشته میرزا آقا خان کرمانی

آیینه سکندری میرزا آقا خان کرمانی

«آیینه سکندری» کتابى‌ تاریخى‌ نوشته میرزا عبدالحسین‌ خان‌ معروف‌ به‌ آقاخان‌ کرمانى‌ (1270-1314ق‌/1854- 1896م‌) است. این‌ کتاب‌ در پى‌ یک‌ دوره‌ تاریخ‌ نویسى‌ درباری از کتب‌ تاریخى‌ در خور توجه‌ ایران‌ در سده اخیر به‌ شمار مى‌رود. میرزا آقاخان‌ نوشتن‌ این‌ کتاب‌ را ظاهراً پس‌ از 1307ق‌/1890م‌ (تا احتمالاً 1309 و 1310ق‌/1892 و 1893م‌) آغاز کرده‌، اما چاپ‌ آن‌ چنانکه‌ در نخستین‌ صفحه کتاب‌ آمده‌، پس‌ از مرگ‌ وی‌ یعنى‌ در اواخر عهد مظفرالدین‌ شاه‌ قاجار آغاز شده‌ است‌. چاپ‌ کتاب‌ به‌ همت‌ میرزا محمودخان‌ علاءالملک‌ انجام‌ پذیرفت‌ و او همان‌ کسى‌ است‌ که‌ در سمت‌ سفارت‌ ایران‌ در عثمانى‌، در وادار ساختن‌ حکومت‌ این‌ کشور به‌ تسلیم‌ کردن‌ میرزا آقاخان‌ و دو یارش‌ خبیرالملک‌ و شیخ‌ احمد روحى‌ به‌ دولت‌ ایران‌، سعى‌ بسیار کرد. مصحح‌ کتاب‌، میرزا جهانگیر خان‌ شیرازی‌ (صوراسرافیل‌) است‌ که‌ در جمادی‌الاول‌ 1326/ ژوئن‌ 1908 به‌ دست‌ مأموران‌ محمد على‌ شاه‌ در باغ‌ شاه‌ اعدام‌ شد. در این‌ کتاب‌ که‌ مؤلف‌ مى‌خواهد در طى‌ آن‌ «احوال‌ ملک‌ دارا» را «عرضه‌ دارد»، تاریخ‌ ایران‌ به‌ 4 عصر عمومى‌ بدین‌ شرح‌ تقسیم‌ شده‌ است‌: 1. عصر خرافات‌ و اساطیر، شامل‌ احوال‌ آبادیان‌ و پهلوانان‌ به‌ شیوه داستان‌ و افسانه‌؛ 2. عصر تاریکى‌، یعنى‌ اوقات‌ مشکوکه‌، مانند عصر آجامیان‌ و پیشدادیان‌؛ 3. عصر شفق‌ آمیز، یعنى‌ اوقات‌ مظنون‌ مانند احوال‌ کیانیان‌ و اشکانیان‌؛ 4. عصر منورات‌، یعنى‌ اوقات‌ معلوم‌ به‌ نحو اولى‌. به‌ گفته نویسنده‌، مجموعه 3 جلد این‌ کتاب‌ مشتمل‌ است‌ بر یک‌ دیباچه‌ و 12 گفتار و یک‌ خاتمه‌.برای خرید کتاب آئینه سکندری با ما تماس بگیرید

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید