کتاب افسانه های تبای

توضیحات محصول

کتاب افسانه های تبای نوشته سوفوکل ترجمه شاهرخ مسکوب

سوفکل یا سوفکلس یکی از بزرگان و بنیان گذاران نمایش نامه نویس و تئاتر در جهان در دوران یونان باستان می زیسته و از او چند نمایش نامه به جای مانده است که یکی از این نمایشنامه ها تریلوژی یا سه گانه افسانه های تبای است.و قصه در تبا پایتخت یونان باستان شگل می گیر و شامل سه نمایشنامه پیوسته به نام های نمایشنامه‌های ادیپوس شهریار، ادیپوس در کلنوس، آنتیگنه می باشد که پیش از انقلاب سه مترجم شهیذ این کتاب را ترجمه نمودن یکی از این مترجمین شاهرخ مسکوب است که توسط انتشارات خوارزمی به چاپ رسانیده و دیگر نجف دریا بندری و محمد سعیدی است که توسط بنگاه نشر و ترجمه با نام سه نمایش نامه از سوفوکل ترجمان و چاپ رسانیده است که کارا کتاب هر سه چاپ و ترجمه را موجود دارد.برای خرید کتاب افسانه های تبای با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید