کتاب شهامت

توضیحات محصول

کتاب شهامت نوشته اشو

اشو مي گويد : شهامت بي ترسي نيست ، بلكه چيزي فراتر ، حضور كامل ترس به همراه شهامت مواجهه با ترس است . اين كتاب در برگيرنده بررسي اجمالي در همه زمينه هاست : ترس از كجا سرچشمه مي گيرد ، چطور آن را درك كنيم و چگونه شهامت مواجهه با آن را كسب نمائيم …

شهامت چیست؟در ابتدای امر تفاوت چندانی بین شخص ترسو وبا شهامت نیست.تنها اینکه ترسو به ترس هایش گوش می سپارد واز آنها تبعیت می کند و شخص با شهامت ترس هایش را کناری می گذارد و به پیش می تازد. اگر در زندگی می ترسی،پس بیشتر عشق بورز اما شهامت در عشق احتیاج به جسارت دارد.در عشق ماجرا جو باش بیشتر عشق بورز بدون شرط عشق بورز چرا که هر چه بیشتر عاشق باشی کمتر می ترسی. (کتاب شهامت)برای خرید کتاب شهامت با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید