كتاب هنر عشق ورزيدن

توضیحات محصول

كتاب هنر عشق ورزيدن نوشته اريک فروم

مطالعه اين كتاب براي كساني كه دستوالعمل ساده اي براي هنر عشق ورزيدن مي جويند، كاري يأس آور خواهد بود. برعكس، در اين كتاب نشان داده خواهد شد كه عشق احساسي نيست كه هر كس، صرف نظر از مرحله بلوغ خود، بتواند به آساني بد ان گرفتار شود. اين كتاب مي خواهد خوانند آن كه هيچ نمي داند به چيزي عشق نمي ورزد ، آن از عهده هيچ كاري بر نمي آيد ، هيچ نمي فهمد. آن كه هيچ نمي فهمد ، بي ارزش است. ولي آنكه مي فهمد بيگمان عشق مي ورزد ، مشاهده مي كند مي بيند… هر چه بيشتر دانش آدمي در چيزي ذاتي باشد ، عشق بدان بزرگتر است …. هر كه فكر كند همه ميوه ها در همان وقت مي رسند كه توت فرنگي از انگور چيزي نمي داند( پارا سلوس)برای خرید كتاب هنر عشق ورزيدن با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید