كتاب تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی معنوی

توضیحات محصول

كتاب تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی معنوی تالیف محمد تقی جعفری در 15 جلد

علامه جعفری را می شناسید؟ بیشتر کسانی که درگیر کتاب و کتابخوانی و بحث های جدی هستند، بدون شک این چهره ماندگار فلسفه و علوم اسلامی معاصر را به خوبی یادشان می آید. عده ای دیگر هم که درگیر این فضاها نیستند، احتمالا لهجه شیرین استاد و همچنین بخش هایی از سخنرانی هایی او را که از سیما پخش شده است، به یاد می آورند. علامه جعفری، از بزرگترین پژوهشگران و متفکران حوزه فلسفه اسلامی و اندیشه اسلامی معاصر بود و آثار ارزشمندی را هم در این حوزه، به جا گذاشت. علامه جعفری، وقتی که در نجف درس می خواند، با مثنوی معنوی آشنا شد و آن را مطالعه کرد. وقتی هم که به تهران آمد، شروع کرد به درس دادن مثنوی معنوی. پنج سالی هم وقت گذاشت تا بتواند شرحی بر مثنوی معنوی بنویسد. خود علامه، در این باره می نویسد: “در سال‌ 1344 شمسی‌ هجری‌، جمعی‌ از دوستان‌ دانشمند و فضلای‌ پاكدل‌ كه‌ شیفته‌‌ مقامات‌ علمی‌ و معرفتی‌ جلال‌الدین‌ مولوی‌ بودند، در تهران‌ دور هم‌ گرد آمده‌ و با خلوص‌ نیت‌ و جدیت‌ كامل‌ كتاب‌ مثنوی‌ را مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار دادند. اینجانب‌ توفیق‌ شركت‌ در این‌ مجمع‌ علمی‌ و فلسفی‌ و عرفانی‌ را داشتم‌، بیش‌ از تاریخ‌ فوق‌ به‌ مدت‌ زیادی‌ با مغز سرشار و روان‌ پرجوش‌ جلال‌ الدین‌ آشنایی‌ داشته‌ و از حقایق‌ فراوانی‌ كه‌ در كتاب‌ مثنوی‌ آورده‌ است‌، بهره‌ برداری‌ كرده‌ بودم‌.برای خرید كتاب تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی معنوی با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید