کتاب خوابگزاری

توضیحات محصول

کتاب خوابگزاری به تصحیح و مقدمه ایرج افشار

کتاب خوابگزاری و تعبیر خواب

 کتاب خوابگزاری به کوشش ایرج افشار چاپ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ,تعبیر خواب و علم که در قرون جدید با تفکرات و نظریه های روانشناسان بزرگی چون فروید و غیره دنبال شده است.در زمان های قدیم و ملل قدیم طرفداران و مفسرانی خاص داشته و از اینرو دانشمندان كتب متعدد در آن باب تأليف كرده اند، و در کتابهای تاریخ و دائرة المعارف چون بحرالفوائد، صبح الاعشی، العبرابن خلدون، مفتاح السعادة، نفائس الفنون، یواقیت العلوم نيز ابوابی را بدان مخصوص گردانيده اند.برای خرید کتاب خوابگزاری با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید