کتاب تاریخ فارسنامه ناصری

توضیحات محصول

فارسنامه ناصری کتابی در حوزه تاریخ و جغرافیای فارس که در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱ه. ق به درخواست ناصرالدین‌شاه حسن فسائی آن را به رشته تحریر درآورده‌است

این نوشته در دو گفتار تنظیم شده است و هر گفتار در یک جلد گنجانده شده‌است.

گفتار اول گفتار اول درباره تاریخ فارس (احوال پادشاهان و ثروتمندان و بزرگان فارس) از صدر اسلام تا سال ۱۳۱۱ است. حوزه آن قسمت های از سواحل و بنادر خلیج فارس، خوزستان و حتی کرمان امروزی در دوره بعد از اسلام تا اوایل قرن چهاردهم هجری را شامل می‌شود..

گفتار دوم گفتار دوم درباره وضعیت جغرافیایی و باغ‌ها و آبادی‌ها و مسجدها و چشمه‌ها و رودهای فارس است که در چاپ حاضر، و از منابع معتبر در این باره به شمار می‌رود. و تقسیم فارس در دوره پیش از اسلام ;خصایص شیراز و محلات شیراز ;علما، شعرا، وزرائ، بقاع، مساجد، مدارس، و بساتین شیراز ;بلوکات فارس و آب و هوا ;محصولات و سرانجام معرفی مشاهیر و آثار آنها. در پایان این گفتار، ایلات مملکت فارس، جزایر خلیج فارس، چشمه‌ها و دریاها و دریاچه‌های فارس، رودخانه‌ها، صحراها و طوایف متفرقه قلعه‌های کوهی، کوه‌ها و معدن‌های فارس معرفی شده و در پی آن، فهرست بلوکات فارس آمده‌است. در پایان کتاب پس از نقشه بافت قدیم شیراز((و نقشه راهنمای استان فارس))، فهرست‌های نام کسان، جاهای، اشعار و کتاب‌ها، به انضمام تعلیقات به طبع رسیده‌است. جلد دوم کتاب با تصاویری از اماکن همراه است

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید