قباله ازدواج دوره قاجار

توضیحات محصول

خریدن و فروختن قباله ازدواج یا مهرنامه دست نویس مربوط به دوره زندیه,قاجار و پهلوی اول

کارا کتاب مرکز کارشناسی و قیمت گذاری اسناد خطی منجمله قباله ازدواج یا مهرنامه دست نویس است

خریدار کلیه اسناد دست نویس و عکس های قدیمی در سایت مرجع کارا کتاب

اما کارا کتاب پیش از ما و دیگر همکاران مراجع دولتی را مانند کتابخانه ملی.کتابخانه مجلس .کتابخانه ملک.کتابخانه مرعشی و …. را معرفی می نماید که باقیمتی عادلانه خریداری می نمایند

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید