کتاب استعمار میرا

توضیحات محصول

کتاب استعمار میرا نوشته فرانتس فانون

کتاب های فرانتس فانون

کتاب استعمار میرا نوشته فرانتس فانون ترجمه محمد امین کاردان

يكى از رويدادهاى تاريخى سياسى قرون اخير كه به نوعى بازتوليد نظام بردگى كهن در اشكال به ظاهر موج٧ه بود، پديده «استعمار» است. حضور مستقيم و غيرمستقيم و دخالت قيم‏مآبانه چند دولت قدرتمند توسعه‏طلب، عمدتا اروپايى در طى قرون متمادى در بخش قابل توجهى از ممالك جهان، از جمله كشورهاى اسلامى، رويداد تأم٧ل‏برانگيزى است كه همواره بايد در بررسى اوضاع و شرايط كنونى اين كشورها و موقعيت جهانى آنها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال فانون در حساسيت زنان الجزاير نسبت به حجاب تحت تأثير برخوردهاى خشن فرانسويان با اين پديده مى‏نويسد: استعمارزده در برابر حمله استعمارگر به حجاب، ستايش حجاب را علم مى‏كند. آنچه قبل از آن، در داخل مجموعه‏اى متجانس، عنصرى عادى به شمار مى‏رفت، اكنون جنبه «تابو» پيدا مى‏كند و از اين پس، رويه زن الجزايرى نسبت به حجاب، با رفتار كلى در برابر اشغال سرزمين خويش از طرف بيگانه، ارتباط مى‏يابد. استعمارزده، هر بار كه استعمارگر روى فلان يا بهمان بخش سنت‏هايش انگشت مى‏گذارد، عكس‏العمل بسيار شديدى نشان مى‏دهد.برای خرید کتاب استعمار میرا با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید