روزنامه خاطرات شرف الدوله

توضیحات محصول

روزنامه خاطرات شرف الدوله

خاطرات روزانه نماینده آذربایجان در مجلس اول شوراي ملی است. شرفالدوله از نمایندگان میانه رو محسوب میشد و خاطرات او از این جهت که تجار نیز اکثر اً در این دسته قرار داشتند، از منابع معتبر براي هدف این مقاله به شمار می آید.برای خرید روزنامه خاطرات شرف الدوله با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید