کتاب بازرگانان

توضیحات محصول

کتاب بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهک و رژک تنباکو نوشته هما ناطق

کتاب های مهندس بازگان و کتاب های هما ناطق

بنای این پژوهش در تهران و در همکاری با دکتر فریدون آدمیت نهاده شد. تقسیم کار کرده بودیم. ایشان بخش حرکت سیاسی را پذیرفتند و من تجاری و مالی را. دکتر آدمیت سهم خود را زیر نام «شورش بر امتیاز نامه رژی» به پایان بردند و انتشار دادند. در پیشگفتار همان اثر تصریح کردند: « نگارش بخشی از این کتاب را من پذیرفتم که فقط فصلی است از داستان امتیازنامه رژی؛ محدود به حرکت سیاسی». آن چه ایشان در زمینه ی جنبش تنباکو به دست دادند، بی کم و کاست نظر من هم هست وسخن و نکته ی تازه ای ندارم که دراین باره بیفزایم. سهم من عبارت شد از پژوهش در خود امتیازنامه، سازماندهی رژی، علل درگیری مالی بازرگانان با رژی، و سرانجام این حکایت. پس مرا کاری نیست به این که رژی خوب کرد یا بد، بلکه می خواهم بدانم رژی چه بود و یا که بود و چه کرد. به اختصار محتوی پژوهشم را توضیح می دهم. در بخش نخست، نشان داده ام که این امتیاز تنباکو را همزمان با امتیازهای دیگری دادند که کمتر می شناختیم؛ مانند جنگل و نفت و بهره برداری از دریاچه ارومیه و غیره….برای خرید کتاب بازرگانان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید