کتاب مفتخورهای پر مدعا

توضیحات محصول

کتاب مفتخورهای پر مدعا نوشته عزیز نسین

مَحمَت نُصرَت ملقب به عَزیز نَسین نویسنده توانا، مترجم و طنزنویس  ترکیه است و در این رمان به مانند دیگر آثار از قدرت طنز برای انتقاد یک جامعه و مردمانش که تیپ ها و شخصیت های بیمار جامعه هستند پرده بر می دارد.قهرمان ها و ضد قهرمانهای او در ترکیه و فرهنگاین کشور به تصویر کشیده می شود رضا همراه که مترجم حرفه ای آثار عزیز نسین و کتاب های عزیز نسین است این ترجمه را به چاپ رسانیده.برای خرید کتاب مفتخورهای پر مدعا با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید