کتاب شوخی

توضیحات محصول

کتاب شوخی نوشته میلان کوندرا

زمانى که این کتاب را در حکومت نووتنى  منتشر کرد، وضعیت سانسور در چکسلواکى کمى بهبود یافته بود اما از آنجا که معمولاً کوتاه ترین لطیفه ها بهترین آنها هستند، چند سال بعد که کتاب به زبان فرانسوى منتشر شد، تانک هاى روسى وارد پراگ شدند و کتاب شوخى در سرزمین مادرى خود ممنوع اعلام شد.

نتیجتاً در سراسر جهان به عنوان یک سند مبارزه و یک شب نامه سیاسى تلقى شد که البته هر دوى اینها بود، اما فقط اینها نبود.

تمام آثار کوندرا در نطفه این کتاب قرار دارد: هنر مخلوط کردن ماهرانه رمان و فلسفه، تخیل و سرمایه فکرى و جدیت و سبکى.

کتاب هویت

کتاب مهمانی خداحافظی

کتاب ژاک و اربابش

کتاب جسم و جان

کتاب بار هستی

کتاب هنر رمان.برای خرید کتاب شوخی با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید