کتاب در غرب خبری نیست

توضیحات محصول

کتاب در غرب خبری نیست نوشته اریش ماریا رمارک

کتاب های اریش ماریا رمارک

در غرب خبري نيست“ مشهورترين رمان ضدجنگ در سراسر جهان است. اريش ماريا رمارك، در كتاب *در جبهه غرب خبري نيست* با نگاهي خشك و واقع بينانه به كوچكترين لحظات وحشت و بيدادگري، پليدي و فرومايگي، وحشيگري و رقت و ترس و بزرگ منشي، سرگذشت گروهي از سربازان جوان و سرگردان آلماني را مي نويسد كه در پيچ و خم گرداب آخرين روزهاي جنگ اول جهاني ، نوميدانه جنگيدند و رنج كشيدند.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید