کتاب تسخیرشدگان

توضیحات محصول

کتاب تسخیرشدگان نوشته اثر فیودور داستایوفسکی

موضوع اصلي داستان اين است كه يك توطئه سياسي در يكي از شهرهاي ايالات و معرفي قهرمانان با تعصبي زايد الوصف همچون موجوداتي پست و بي خيال كه از همه خصايص بشري بي بهره اند. مسايلي كه در اين كتاب مطرح مي شود به فرد بستگي ندارد بلكه منظورش تمام ملت است. قهرمانان كتاب واقعاً جن زده و تسخير شده اند، زيرا زنداني يك قدرت مرموزند كه آنها را به ارتكاب اعمالي وادار مي كند كه لياقت و سزاواري انجام آن را ندارند. شياطيني نامشخص اند كه قهرمان واقعي مي باشند و انسان ها به منزله عروسك هاي خيمه شب بازي اند كه به فرمان آنها به جنب و جوش در مي آيند. هيچ يك از كتابهاي داستايوسكي پيچيده تر از اين كتاب نيست، زيرا ابهام و آشفتگي، همه قهرمانان را در هم مي فشرد و وقايع با تعقيد بيان مي شود . اين داستان با يك رشته حوادث مرموز كه در ظاهر با وقايع ديگر ارتباط ندارد پايان مي يابد. تاريخ جشن كاملا مشخص شده بود. فن لمبك بيش از پيش اندوهگين و انديشناك مي شد. مسائل بيشمار عجيب و شومي پيش بيني مي شد و اين نكته يوليا ميخائيلوونا را بسيار نگران مي كرد.برای خرید کتاب تسخیرشدگان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید