کتاب برادر کشی

توضیحات محصول

خرید کتاب برادر کشی نیکوس کازانتزاکیس

برادرکُشی یکی از رُمانهای آخرین سالهای عُمر ِ نیکوس کازانتزاکیس نویسندهٔ بزرگ ِ یونانی است.وی با شاهکارهای مشهور و جنجالی خود همچون «زوربای یونانی» ، «آخرین وسوسه مسیح» ، «مسیح بازمصلوب» و یکی دو اثر ِ دیگر، در ایران شناخته می‌شود و «برادر کُشی» نیز یکی دیگر از آثار ترجمه شده، امّا کمترشناخته شدهٔ اوست. «کازانتزاکیس» در این کتاب، از یک آبادی ِ کوچک به نام «کاستلو» در حوالی زادگاهش (شهر «هراکلیون» واقع در جزیره کرت) سخن می‌گوید و ماجرای جنگی که در این منطقه درگیر است را نقل می‌کند. رُمان ِ «برادرکشی» به جنگ ِ بی امانی میان ِ مذهبیون ِ سلطنت طلب (سیاه‌ها) با کمونیست‌های تُندرو و افراطی (سرخ‌ها)، در یک محدودهٔ کوچک ِ جغرافیائی می‌پردازد که به صف آرائی خونین ِ مردمان ِ این منطقه ، (که هریک به نفع ِ یکی از دو گروه ِ فوق وارد ِ کارزار شده‌اند)، مُنجر شده‌است. مردمانی که تا اندکی قبل، صمیمانه و برادروار در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند در صلح و مُسالمت به سر می‌بردند. گواینکه شیفتگی ِ «کازانتزاکیس» نسبت به «آزادی»، در کنار ِ تأکید بی حدّ و حصر ِ او، نسبت به کرامت ِ انسانی، شاخصه‌های برجستهٔ دیگری هستند که او را در این کتابش نیز، به صورت ِ نویسنده‌ای بزرگ معرّفی می‌کنند. کتاب «برادر کُشی» را، «محمدابراهیم محجوب» به فارسی روان و شیوا برگردانده‌است.برای خرید کتاب برادر کشی با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید