كتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته

توضیحات محصول

كتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته نوشته کن گیسی ترجمه سعید باستانی

داستان فراموش ناشدني ديوانه خانه اي كه در آن خودكامه اي در لباس سرپرستار با بهره گيري از ضعف هاي باوري و عاطفي بيماران و پزشكان بر آنان حكم مي راند… در اين ميان مردي كه جامعه نتوانسته است او را فرمانبردار و سربراه كند در برابر فرمانرواي مطلق قدعلم مي كند تا قدرت سرپرستار را در سراشيب زمان بيفكند… حاصل اين مبارزه چه خواهد بود؟ نجات و رهايي بيماران و يا نابودي گردنكشان؟ رندل پاتريك مك مورفي را به جرم تجاوز دستگير مي‌كنند و به حكم دادگاه او را براي بررسي وضعيت رواني اش به بيمارستان رواني ايالتي مي‌فرستند. مك مورفي، با مقررات سخت و غير انساني تيمارستان كه توسط زن سرپرستاري اعمال مي‌شود مخالفت مي‌كند. بعد از وارد كردن شوك الكتريكي به سر او و ادامه رفتارش، در اثر عمل لوبوتومي زيست گياه‌وار پيدا مي‌كند.برای خرید كتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید