كتاب ایران و بابر

توضیحات محصول

كتاب ایران و بابر نوشته  ویلیام ارسكین ترجمه و اقتباس ذبيح الله منصوری


بابر موسس زمامداران مسلمان هندوستان است و مورخان غربي اينان را در زمره سلسله مغولهاي هندوستان مي خوانند ٠ قسمتهايي از كتاب مربوط به وقايع تاريخي در قرن دهم هجري است مثل چگونگي كشته شدن شيبك امير ازبكستان به دست شاه اسماعيل و كمك هاي بنيان گذار سلسله صفوي به بابر – در مجموع كتاب ايران و بابر به سبب دارا بودن بحثهاي تاريخي مربوط به ايران و ديگر كشورها ، كتابي است قابل استفاده و با اينكه به طور كلي يك شرح حال تاريخي است ، سبك تحرير وقايع خواننده را خسته نمي كند.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید