کتاب گاندی زندانی امید

توضیحات محصول

کتاب گاندی زندانی امید نوشته جودیت براون

کتاب های گاندی

جوديت براون كتاب حاضر در سه بخش به زندگاني و مبارزات سياسي موهنداس كريچندن گاندي اشاره مي كند . او به سال 1869 م بدنيا آمد و پس ازگذراندن دوران اوليه تحصيلي، راهي انگلستان شد جذبه انگلستان در ابتداء او را به خود مشغول داشت اما پس از مدتي ظواهر پوشالي مادي را به كنار زد . او پس از تحصيل به كشورش بازگشت اما سير زندگي او را به آفريقاي جنوبي كشاند او در زمان اقامتش در آفريقاي جنوبي به حمايت از مهاجران هندي در مقابله با سفيد پوستان آفريقائي برآمد و اولين تجربه هاي لازم در رهبري مردم را بدست آورد و مجهزتر به كشورش بازگشت . بخش دوم به علقه و محبتهاي مردم نسبت به گاندي اختصاص دارد او سالهاي 24 ـ 1922 را در زندان سپري نمود و تا سال 1928 م به تعمق و تفكر بيشتر پرداخت گاندي حكم نافرماني مدني (نخريدن پارچه هاي خارجي ) را در سال 1930 صادر و حركت عظيمي را برعليه دولت استعمارگر انگليس هدايت نمود كهنسالي گاندي بخش سوم كتاب را تشكيل ميدهد او در اين دوران نيز از هدايت ملتش دست بر نداشت و به صراحت اظهار ميداشت كه كاست بندي متداول در هند و محدوديتهاي اجتماعي براي عده اي در جامعه دقيقا تفكري غير خدايي است او زندگيش را در سير وحدت بخشي و يگانگي هند گذراند و در نيل به اين هدف نيز قرباني شد . نكات مثبت : معرفي چهره گاندي بررسي ابعاد زندگي وديدگاههاي وي بهمراه نقد و بررسي آنها ( ختم متعال به ارزيابي عملكرد گاندي اختصاص دارد كه در پايان كتاب ذكر شده است )برای خرید کتاب گاندی زندانی امید با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید