کتاب نقاوه الاثار فی ذكر الاخیار

توضیحات محصول

کتاب نقاوه الاثار فی ذكر الاخیار نوشته محمود بن هدایت الله افوشته ای

كتاب نقاوه الاثار يكي از اسناد مهم تاريخ عصر صفوي است اين كتاب شامل دو قسمت است كه نخستين آن مربوط به دوران سلطنت شاه تهماسب اول شاه اسماعيل دوم و شاه محمد خدابنده و نيز اشاره به جنگهاي ايران و عثماني و ازبك و حوادثي است كه منجر به روي كار آمدن شاه عباس به سلطنت گرديد قسمت دوم مربوط به سالهاي اول پادشاهي شاه عباس و ذكر وقايعي است كه طي آنها پادشاه مقتدر صفوي بر عصيانهاي داخلي و تجاوزات خارجي پيروز شده و به ايجاد قدرت مركزي توفيق يافته است. يكي از امتيازات كتاب نقاوه الاثار ذكر مطالبي است كم نظير كه در كتابهاي ديگر عصر صفوي به اين دقت و تفصيل نيامده است.برای خرید کتاب نقاوه الاثار فی ذكر الاخیار با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید