کتاب خاطرات دكتر قاسم غنی

توضیحات محصول

کتاب خاطرات دكتر قاسم غنی

خاطرات دکتر قاسم غنی با مقدمه باستانی پاریزی

حسن اسفنديارى رئيس مجلس، احمد متين دفترى وزير دادگسترى، مظفر اعلم وزير امور خارجه، محمدعلى مقدم مديركل وزارت امور خارجه، دكتر قاسم غنى و عباس مسعودى نمايندگان مجلس نيز همراه وليعهد به مصر عزيمت نمودند. دكتر غنى در آذرماه ۱۳۲۲در ترميم كابينه‏ى على سهيلى به جاى امان‏الله اردلان به وزارت بهدارى تعيين گرديد. در فروردين ماه ۱۳۲۳كه محمد ساعد به نخست‏وزيرى منصوب شد، دكتر غنى را كماكان در وزارت بهدارى تثبيت نمود ولى اين كابينه مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و ساعد ناگزير تغييراتى در آن به عمل آورد از جمله دكتر قاسم غنى به وزارت فرهنگ معرفى گرديد و تا شهريورماه ۱۳۲۳وزير فرهنگ بود. در مهرماه ۱۳۲۶دكتر قاسم غنى با سمت سفيركبير در مصر عازم قاهره شد. وى در اين سفر ماموريت داشت به اختلاف محمدرضا و فوزيه خاتمه دهد. مدت مسافرت غنى در سفارت مصر يكسال بيشتر طول نكشيد و در بهمن‏ماه ۱۳۲۷با سمت سفيركبيرى عازم تركيه گرديد. اين ماموريت نيز كمتر از يكسال بود. دكتر غنى در همان ايام دچار بيمارى شد و براى درمان عازم آمريكا گرديد. تلاش پزشكان براى بهبودى او به جائى نرسيد و سرانجام در فروردين‏ماه ۱۳۳۱به بيمارى سرطان درگذشت. مقام علمى و ادبى دكتر غنى درخور توجه و امعان‏نظر مى‏باشد.برای خرید کتاب خاطرات دكتر قاسم غنی با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید