کتاب تاریخ هنر

توضیحات محصول

کتاب تاریخ هنر نوشته جنسن

تشخیص اینکه چه چیز هنر محسوب می شود، و سنجش ارزش هر اثر هنری، دو موضوع جدا از هم است؛… شاید در آینده دور بشر از آفرینش آثار هنری دست بدارد، یا به عبارت دیگر از نیازمندی به هنر مستغنی گردد. روزی که چنین شود تاریخ هنر به پایان رسیده است؛ و آن وقت است که اعقاب ما خواهند توانست در شرایطی مناسب معیار و ملاک پایداری برای سنجش ارزشهای هنری را پیدا کنند (البته اگر چنین موضوعی باز هم مورد توجهشان باشد!). تا فرارسیدن آن روز ناگزیر باید این حقیقت را بپذیریم که به هیچ عنوان نمی توانیم ارزشهای یک اثر هنری را مانند عالمی که مثلا فواصل را اندازه می گیرد، اندازه گیری کنیم. حال که می بینیم باید از امید به یافتن هر گونه معیار سنجش برای تعیین خواص هنری چشم بپوشیم، آیا اقلاً امکان آن می رود که برای تفکیک هنر از غیر هنر به روشی عینی و قابل اعتماد دست یابیم؟ بدبختانه حتی نزدیک شدن به این هدف متواضعانه نیز چنان در عمل دشوار است که تقریباً بیرون از حد توانایی مان قرار می گیرد. باید گفت تعریف هنر به همان اندازه دشوار است که تعریف وجود آدمی. معروف است که افلاطون برای حل مشکل دوم کوشش بسیار به کار برد تا آدمی را «دو پای بی بال و پر» نامید؛ که براساس آن تعریف، دیوژن «آدم افلاطونی» را «خروس پر کنده» لقب داد. هر گونه تعمیم درباره هنر به طور کلی قابل رد کردن است. حتی ساده ترین حکم و مقدماتی ترین بیان خالی ازلغزش و نقص نمی تواند بود…. فهرست مطالب: دنیای کهن قرون وسطا رنسانس دنیای نوین و…برای خرید کتاب تاریخ هنر با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید