کتاب تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19

توضیحات محصول

کتاب تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19 نوشته محمود محمود

هشت جلدي در قرن نوزدهم تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس» در هشت جلد ارزشمندترين و مهمترين مرجع درباره تاريخ روابط سياسي ايران و انگلستان در قرن 19 و دوره قاجاريه است. جلد نخست بعد از مقدمه اي درباره روابط انگلستان و ايران قبل از قرن نوزدهم ميلادي، در بيست فصل است: اوضاع سياسي ايران و اروپا در ابتداي قرن نوزدهم ناپلئون جنگهاي روس با ايران سلطنت فتحعلي شاه و محمدشاه جلد دوم سياست خارجي ايران درعهد ناصرالدين شاه و روابط بين ايران و روس و انگليس و….برای خرید کتاب تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19 با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید