کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران

توضیحات محصول

کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران نوشته عبدالعظیم رضایی

تاریخ 10 هزار ساله ایران

کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران اثر عبدالعظیم رضایی چهار جلد درباره تاریخ سرزمین ايران از عهد باستان تا انقراض قاجاريه كه با قلمي توانا علاوه بر ذكر تاريخ سياسي، اجتماعي به تاريخ فرهنگي، ادبي و ديني نيز پرداخته و اثري جامع و كامل از آن ساخته است. جلد نخست در نه فصل نظری كوتاه بر جغرافياي ايران باستان و سلسله پيشداديان و تاريخ اسطوره ای، شاهان افسانه اي براساس شاهنامه فردوسي، مادها، هخامنشيان، اشكانيان تا پايان حكومت پارتيان است.برای خرید کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید