کتاب ایران و جهان از مغول تا قاجاریه

توضیحات محصول

کتاب ایران و جهان از مغول تا قاجاریه نوشته عبدالحسن نوایی

اين كتاب از نه بخش پديد آمده است: بخش نخست دوران مغول را در برمي‏گيرد،و مشتمل است بر روابط مغولان با ملل ديگر و نخستين‏ فرستادهء مغرب زمين،روابط ايران با ملل ديگر در عهد ايلخانان،هولاكو و مسيحيان.اباقاخان و پاپ كلمان‏ چهارم،شعر سعدي در چين،نخستين ايلخان مغول كه‏ مسلمان شد،پول كاغذي،شكست مغول در برابر سربازان اسلام،كشيشان جهانگرد. بخش دوم،روابط ايران و جهان در قرن هشتم و نهم‏ است كه در اين بخش از فرنگ و فرنگيان،سفير شاه‏ منصور در دربار عثماني،نامه تيمور به پادشاه فرانسه، ارتباط سياسي با چين،حروفيه،سخني به ميان آمده‏ است. پايان قرون وسطي يا آغاز قرون جديد،بخش سوم‏ اين كتاب است و قره قويونلو و آق قويونلويان چهارمين‏ قسمت اين كتاب را پديد مي‏آورد،كه در آن از سفراي‏ ونيزي،قديم‏ترين وصف از تخت جمشيد،سفيري‏ يهودي از جانب شاهي مسلمان،گفتگويي شده است. صفويان بخش پنجم اين اثر است كه شايد از لحاظ محتوا و اشتمال بر مضامين ارزنده پربارترين بخش اين‏ كتاب محسوب مي‏شود.در اين بخش از شاه اسمعيل از نظر تجار ونيزي،نخستين رابطهء صفويان با انگليسيان، اولين قرارداد با انگليسيها،روابط با هلند،آغاز ديپلماسي زور،سياست تجاوز آشكار،روابط ايران و فرانسه،اروپائيان در خدمت دربار ايران،وسايل علمي‏ اروپايي در ايران،استاد كاران فرنگي،سخن رفته است. ايرانيان و هندوان بخش ششم اين كتاب است.و در آن از مهاجرت دانشمندان ايراني به هند،شيوهء معماري‏ ايران در هند،بحث شده است. روابط ايران و آسياي صغير بخش هفتم كتاب است و افشاريان بخش هشتم آن را پديد مي‏آورد.كه در آن از ناوگان خليج فارس،نادر در برابر انگليسي‏ها و روسها سخن به ميان آمده است و زنديه بخش نهم و آخرين‏ بخش كتاب ايران و جهان است كه بيان استعمار به‏ زبان ساده،انگليسي‏ها در بوشهر،فرانسه رقيب‏ انگلستان،پايان كار هلندي‏ها در خليج فارس، آلمان‏شناس سياست پيشه،فصولي از اين بخش را پديد آورده است.بنا بر آنچه ذكر آن رفت.كتاب ايران و جهان آئينهء تمام نمايي از رويدادهايي است كه از عهد مغول تا دورهء قاجاريه در ايران گذشته و در نتيجه تاريخ‏ ديپلماسي آن هفتصد سال را فراهم آورده است.از اين‏ روي شايد بتوان گفت كه هيچ ايراني خود را بي‏نياز از مطالعهء آن نمي‏بيند…برای خرید کتاب ایران و جهان از مغول تا قاجاریه با ما تماس بگیرید

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید