کتاب هفت کشور

توضیحات محصول

کتاب هفت کشور یا صورالااقالیم

کتاب صورالاقالیم به تصحیح دکتر منوچهر ستوده

کتاب هفت کشور یا صورالااقالیم از مؤلفی ناشناخته در سال 748 هجری قمری برای كتابخانه امیر مبارز الدین محمد (759 ـ 713 هجري قمري) از سلاطین آل‌مظفر کرمان نوشته شده است اين کتاب در دو باب، باب اول دو فصل و باب دوم در هفت فصل در علم جغرافیا است كه عجایب عالم نيز در آن شرح داده شده است. كتاب ميان قرن ششم تا دهم كه دورة تلفيق نام دارد نگاشته شده است. در اين دوره نشانه‌هاي انحطاط و آشفتگي مداوم در كتب جغرافيايي مسلمين به چشم مي‌خورد. به استثناي آثار كساني چون ادریسی و ابوالفداء، سطح عمومي نوشته‌ها در مقام مقايسه با كتب دورة قبل پايين بوده است. روحية علمي و انتقادي نسبت به موضوع جغرافيا و تأكيد بر اعتبار و اصالت اطلاعات كه شاخص كار نويسندگان پيشين به شمار مي‌رفت، جاي خود را به تلخيص و نقل معلومات سنتي و نظري از كتب نويسندگان گذشته داده است. کتاب هفت کشور يا صور الاقالیم به سبک کتب جغرافي نگاري عراق، ربع مسكون را به هفت اقلیم تقسیم نموده و شيوة تقسيم اقاليم در آن از خط استوا تا قطب شمال است. هر اقلیم درجاتي مختلف دارد و از شرق به غرب، آن اقالیم را شرح مي‌دهد…برای خرید کتاب هفت کشور با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید