كتاب پیكار صفین

توضیحات محصول

كتاب پیكار صفین نوشته نصربن مزاحم منقری

مؤلف با احاطه كامل به واقعه صفين مدخل و مخرج موضوع را به خوبى شناخته و انبوه اطلاعات خود را در هشت جزء به ترتيب زير ساخته و پرداخته است: جزء اول از ورود على (ع) به كوفه و سامان دادن به اوضاع سياسى- اجتماعى قلمرو حكومت خود آغاز و تا ارسال نمايندگانى به دمشق نزد معاويه جهت واداشتن وى به بيعت پايان مى‏يابد. جزء دوم، رايزنى‏ها و چاره جوييها، تبادل سفرا و نامه‏ها تا تدارك و تجهيز دو سپاه عراق و شام را در بر مى‏گيرد. جزء سوم به بسيج عمومى و حركت دو سپاه به سوى صحنه پيكار (صفين) اختصاص يافته است كه در ضمن آن بسيارى وقايع جنبى مرتبط به جنگ را هم ترسيم مى‏كند. جزء چهارم مشتمل است بر آغاز پيكار و درگيرى ميان دو سپاه كه با رجزهاى جنگاوران دو سپاه حماسه‏ها جان مى‏گيرد. در جزء پنجم مؤلف با مهارت روحيه جنگاورى و رزم‏آورى دو سپاه و روح حماسى جنگ را به اوج مى‏رساند. در جزء ششم درگيريهاى نظامى همراه با تلاشهاى سياسى دو سپاه و تبادل سفرا و نامه‏ها ادامه مى‏يابد و با بن بست روبرو مى‏شود. در جزء هفتم عزم جزم سپاه عراق جهت يكسره كردن كار جنگ و برترى روحيه و قدرت رزمى آنان تا پيكار ليله الهرير كه سرنوشت سازترين مقطع پيكار بود، نشان داده شده است. و با حيله بالا بردن قرآنها و گفتگو بر سر داورى (حكميت) به انجام رسيده است. و…. اين كتاب نخستين تفصيل تاريخي معتبر از جنگ صفين است كه به دست مورخي صديق و راستين و راستگوي در قرن دوم هجري به رشته تحرير در آمده و چاپ اول ترجمه فارسي آن در سال 1367 برنده جايزه بهترين كتاب سال شده است. در اين چاپ جديد ، علاوه بر اصلاحات و افزوده ها نمايه كتاب بكلي تجديد شده است با محققان را بهتر به كار آيد .برای خرید كتاب پیكار صفین با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید