کتاب خلقیات ما ایرانیان

توضیحات محصول

کتاب خلقیات ما ایرانیان

خلقیات ما ایرانیان نوشته سید محمد علی جمالزاده

کتاب خلقیات ما ایرانیان که به صورت مقاله دور و درازی به نام «خلقیات» در شماره چهار مجله«مسائل ایران» (اول بهمن،1342)،به قلم سید محمد علی جمال زاده به چاپ رسیده بود، تصمیم گرفته شد که آن را به صورت کتابی به نام« خلقیات ما ایرانیان» هم چاپ کنند(3-8). خود جمال زاده در این زمینه آورده است که:«مجله«مسائل ایران» در شماره 4… از «یاران صاحبنظر» خود تقاضا نموده است که « راجع به خلقیات یک ایرانی امروز آینه تمام نمائی تهیه نموده برای استفاده هم مشریان به دفتر مجله بفرستد».همچنانکه خود مجله تذکر داده است«این کار، گرچه ظاهراً ممکن است یک تفنن ادبی بییاید ولی در حقیقت فوق العاده مفید و برای ناظران مسائل ایران قابل استفاده می باشد.» باید دانست که «یک نفر ایرانی امروز» از بسیاری جهات و بخصوص از لحاض اخلاق و یا بقول(مجله) « مسائل ایران» از حیث «خلقیات» تفاوت زیادی با ایرانی دیروز و پریروز ندارد و لهذا عموماً آنچه را درباره ایرانیان دیروز و پریزور گفته اند درباره ایران امروز (با پاره تفاوت های غیر مهم ) می توان صادق دانست و از این رو می توان چنین استنباط نمود که مقصود و منظور (مجله)«مسائل ایران» همانا جمع آوری و نشان دادن داوری هایی است که از جانب بیگانیان (حتی خودمانیها) در حق ما ایرانیان و بخصوص درباره اخلاق(یا «خلقیات») ما بعمل آمده است»(9-10). با این استنباط و درکی که جمال زاده از تقاضا مجله «مسائل ایران» دارد شروع به جمع آوری مطالب ، مقولات و منقولات ایرانیان و از همه مهم ترخارجی ها (به قول نویسنده در این کتاب فرنگیها)از گذشته بسیار دور(از باستان) تا به امروز درباره اخلاق و کردار ایرانیان می پردازد.برای خرید کتاب خلقیات ما ایرانیان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید