كتاب تاریخ ماد

توضیحات محصول

كتاب تاریخ ماد نوشته دیاکونوف ترجمه کریم کشاورز سال 1350

طی نیم قرن اخیر برخی کشفهای تازه باستان شناسی به عمل آمده و لوحهایی قرائت شده که بعضی از گوشه های تاریخی ماد را تا حدی روشن ساخته است دیاکونوف مولف تاریخ ماد باتوجه به اینکه مادها پیش از دوران هخامنشیان در بخش بزرگی از ایران روزگار درازی پادشاهی داشتند به گرد آوردن مدارک و اسناد تازه و تنظیم و تدوین و نقد آنها و نیز تطبیق مطالب تاریخی کنونی با همان مدارک پرداخته است و چون وی علاوه بر تخصص در تاریخ خاورباستانی متخصص فقه اللغه و دانشمند زبان شناس است از اسناد و مدارک مستقیما بهره گرفته و بدین سان بر جنبه تحقیقی کتاب افزوده و آن را گرانقدر ساخته است:فهرست مطالب مقدمه مترجم به چاپ دوم مقدمه مترجم به سخنی از مولف مقدمه ای برای بررسی تاریخ ماد فصل اول : عهد جماعت بدوی در سرزمین ماد فصل دوم :دوره تکوین سازمان بنده داری در سرزمین ماد فصل سوم : ماننا و پادشاهی اسکیتها سکایان فصل چهارم : پیدایش پادشاهی بزرگ ماد و سقوط آشور فصل پنجم:جامعه و دولت پادشاهی ماد فصل ششم: معتقدات و فرهنگ پادشاهی ماد فصل هفتم ماد درتحت حکومت شاهنشاهی هخامنشیان.برای خرید كتاب تاریخ ماد با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید