کتاب ایران و ایرانیان

توضیحات محصول

کتاب ایران و ایرانیان نوشته ساموئل گرین ویلر بنجامین

کتاب سفرنامه بنجامین

 کتاب ایران و ایرانیان , خاطرات و سفرنامه ساموئل گرین ویلر بنجامین نخستين سفير ايالات متحده آمريكا در ايران بنجامين در سال 83-1882 بود كه از طرف پرزيدنت آرتور رياست جمهوري امريكا به سمت نخستين سفير امريكا در ايران منصوب شد. در سال 1885 با موفقيت حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري و زمامداري اين حزب به امريكا اح ضار شده و طبق شيوه معموله در ديپلماسي امريكا به زندگي خصوصي بازگشت. خاطراتي كه در اين سفر دو سال و اندي به ايران داشته و تجربياتي كه در طول مأموريت خود در ايران پيدا كرده بودم انگيزه اي براي تدوين و نوشتن اين كتاب شد. نويسنده تأكيد زيادي بر آزادي عقيده در ايران دارد: «به طور كلي بايد بگويم كه در طول خدمت و مأموريت خود درايران هيچ گاه در مسائل عمومي اظهار عقيده شخصي نكرده و جداً از اين امر خودداري نموده ام. اصولاً سه دسته از افراد بايد در دوران خدمت مأموريت خود از اظهار عقيده و اعمال نظر شخصي در كارها خودداري كرده. اين سه دسته عبارتند از: نظاميان، قضات و ديپلمات ها. در طول مدت مأموريت در ايران موظف به رعايت اين نكته بوده ولي بعد از دوران مأموريت كه ديگر سمتي نداشتم و در خدمت دولت نيستم اين آزادي را دارم كه در مسائل مختلف عقايد شخصي خود را كه متكي بر تجربياتم مي باشد ابراز نمايم و اين كار را هم در موارد مختلفي در كتاب انجام داده ام ولي در هر حال اين اظهار عقيده و آزادي بيان تاحدودي رعايت شده است كه به منافع عمومي لطمه نزند و اسرار مذاكرات رسمي و دولتي را فاش نكند.» بنجامين مردي دانشمند بود كه مطالعات زيادي به خصوص درباره كشورهاي مشرق زمين داشت و از مستشرقين امريكا به شمار مي رفت و به همين جهت علاقه زيادي را براي انجام مأموريت خودشان داد. بنجامين با دريافت فرمان سفارت در زمستان سال 1882 بود كه از امريكا با كشتي عازم ايران شد و راه دور و درازي را با عوض كردن چند كشتي طي كرد تا بالاخره در بندر طرابوزان واقع در درياي سياه از كشتي قدم به خشكي گذارد و از طرابوزان از طريق پوتي و باطوم به تفليس رفت و از تفليس با قطار به باكو واقع در كنار درياي خزر خود را رساند و از آنجا با يك كشتي روسي به بندر انزلي وارد شد. از انزلي ميهماندار مخصوص، او را از راه رشت و جنگلهاي سرسبز و خرم شمال به تهران رساند. بنجامين در بدو ورود به تهران در يكي از عمارات دولتي سكونت گزيد ولي بعد محلي را در خيابان فردوسي كنوني براي سفارت امريكا اجاره كرد و سفارت را در آنجا تأسيس نمود. بنجامين در طول اقامت در تهران با رجال ايراني آشنايي و رفت و آمد پيدا كرد. روي هم رفته قريب دو سال در ايران بود و سفرهايي به پاره اي از شهرستانها كرد. كار مهمي كه بنجامين در ايران داشت، حفظ حمايت از منافع اتباع امريكا بود و در مورد بازاريابي هم كارهايي كرد كه معتقد بود به علت عدم پشتيباني دولت آمريكا توأم با موفقيت نبوده است.برای خرید کتاب ایران و ایرانیان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید