کتاب فتوحات شاهی

توضیحات محصول

کتاب فتوحات شاهی نوشته امیر صدر الدین ابراهیم امینی هروی

کتاب فتوحات شاهی که مربوط به تاریخ صفوی از آغاز تا سال 920ق می باشد نوشته امیر صدر الدین ابراهیم امینی هروی که توسط دکتر محمد رضا نصیری تصحیح شده است. این اثر از مهمترین ماخذ عصر شاه اسماعیل صفوی استو مولف به دستور شاه اسماعیل تاریخ وقایع دوره صفویه به ویژه عصر شاه اسماعیل را به نگارش در آورده است. مولف کتاب را به دو دفترتقسیم می کند که دفتر اول از آفرینش آدم و نیاکان پیامبر تا زمان شاه اسماعیل صفوی و دفتر دوم شرح روی کارآمدن شاه اسماعیل صفوی، فتوحات و جنگ ها و حوادثی که در روزگار او حادث شده در سال 920ق را بیان می کند. مولف این اثر گران سنگ موفق به دریافت لوح تقدیر از ششمین بزرگداشت حامیان نسخ خطی گردید.برای خرید کتاب فتوحات شاهی با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید