کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان

توضیحات محصول

کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان نوشته پیگولوسکایا

کتاب های پیگولوسکایا ترجمه عنایت الله رضا

کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، یکی از برجسته ترین آثاری است که محقق دانشمند شوروی، بانو پیگولوسکایا، پیرامون شهرهای غرب ایران به ویژه بین النهرین به رشته ی تحریر کشیده است. کتاب حاوی مطالب ارزنده ای پیرامون تقسیمات ارضی و دولتی ایران، کشاورزی، وضع دستکرتها، صنعت، بازرگانی و چگونگی معاملات و مبادلات در ایران عهد ساسانی و ظهور شهرهای نوبنیاد در این دوره از تاریخ کشور ماست. کتاب پیرامون جنبش مزدکیان، نهضت مانویان، وضع مسیحیان ساکن ایرانشهر، جنبش های مذهبی سده ی سوم میلادی و اعیاد دینی ایرانیان مطالبی در خور تعمق ارائه داده است. فهرست مطالب: بخش نخست: شهرهای میان رودان (بين النهرین) و ایران در روزگار سلوکیان و پارتیان بخش دوم: ایران در سده های سوم – پنجم میلادی و شهرهای آن بخش سوم: ایران در سده ی سوم میلادی بخش چهارم: نظام اجتماعی و مالکیت ارضی در ایران بخش پنجم: اهمیت شهرها در نظام اجتماعی ایران طی سده های چهارم و پنجم میلادی بخش ششم: نهضت مزدکیان ضمایم و ملحقات – پیرامون تاریخ آیین های دینی در ایران.برای خرید کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان در خدمتیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید